Sekcja Siatkówki

Trener grupy – Jarosław Janas
Zajęcia – poniedziałek od 15:30 do 17:00