Sekcja Piłki Nożnej

Opiekun grupy – Sebastian Nowak
Zajęcia – środa od 16:00 do 17:30