PROGRAM KLUB 2020

Zarząd Ludowego Klubu Sportowego Przecieszyn z radością informuje , że podobnie jak w poprzednich latach  Ludowy Klub Sportowy Przecieszyn  otrzymał dofinansowanie w ramach  zadania p.n. :
PROGRAM KLUB 2020. Jest to rządowy program pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki .

Na prowadzenie zajęć sportowych i zakup sprzętu LKS Przecieszyn otrzyma 15 000zł .
W ramach realizacji projektu prowadzone są  zajęcia w dwóch grupach: siatkówka  oraz  piłka nożna .

Treningi prowadzą  trenerzy :

  • w sekcji piłki nożnej p. Michał Marek   oraz
  • w sekcji siatkówki p. Jarosław Janas.

Zajęcia mają charakter ogólnorozwojowy, aktywizujący.
Po akcji informacyjnej i rekrutacji ,która odbyła się poprzez plakaty i wizytę przedstawicieli klubu w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 1 w Przecieszynie utworzone zostały dwie grupy ćwiczących:
– piłki nożnej , grupa licząca 35 dzieci oraz
– siatkówki – w której ćwiczy 15 dzieci

Ćwiczą zarówno chłopcy jak i dziewczyny – grupy mieszane.
W ramach zajęć przeprowadzonych zostanie 40 treningów – po 20 w każdej grupie.

Poza treningami i meczami kontrolnymi w ramach realizacji Programu Klub 2020 zostaną
przeprowadzone wśród ćwiczących dzieci testy sprawności ,których wyniki są wpisywane do ogólnopolskiej bazy.
Po pomiarach wzrostu i masy ciała następują  próby sportowe ( testy sprawności ) , a są to  :

– zwis na drążku , -bieg na 50m – bieg przedłużony 600 /800m
Wyniki pomiarów zostaną wprowadzone na platformie Narodowej Bazy Talentów
(https://narodowabazatalentow.pl)

W ramach realizacji zadania zostanie zakupiony również  sprzęt sportowy , a będą to :

stroje sportowe , piłki oraz różnego rodzaju akcesoria jak tyczki slalomowe , pachołki , znaczniki itp

Sprzęt będzie  na stanie LKS Przecieszyn i po zakończeniu Programu Klub pozostanie w posiadaniu LKS , dzięki czemu będzie możliwe dalsze kontynuowanie zadań statutowych i poprawa warunków dla ćwiczących dzieci